มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยังไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์
  • จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับป.โท ขึ้นไป สาขาวิชาที่เน้นการวิจัย และภาษา
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
  • TOEIC 686 คะแนน
  • TOEFL 550 คะแนน
  • WU-TEP 84 คะแนน
  • CU-TEP 100 คะแนน

ปฏิบัติงานที่

 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม สังกัดสำนักวิชาศิลปะศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์