สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 8 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าพนักงานธุรการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิ : ปวส. สาขาบัญชีการเงิน ,บริหารธุรกิจ ,การตลาด ,เลขานุการ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การเงินและธนาคาร
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 • สังกัด : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์