ม.ราชภัฏยะลา รับสมัคเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย, ช่างประปา 6 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย, ช่างประปา 6 อัตรา ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • สาขาวิชานาฏศิลป์
   • สาขาคณิตศาสตร์
   • สาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   • สาขาภาษาอังกฤษ
   • สาขาพลศึกษา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรืออื่นๆ ที่กคศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ช่างประปา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสุขาภิบาล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • อายุไม่เกิน 45 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์