คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน P5 จำนวน 1 อัตรา


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบบรรจุบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P5 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจกายภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่สำนักงาน P5 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจกายภาพและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 37,900 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลทดสอบภาษอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL (เกณฑ์คะแนนติดตามได้ที่เอกสารเพิ่มเติม)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์