กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง จำนวน 32 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 11 มีนาคม 2563

วิศวกร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / โยธา / สิ่งแวดล้อม / เทคโนโลยีธรณี
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนกลาง

นักประชาสัมพันธ์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,บริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนกลาง

นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ ,บริหารรัฐกิจ ,บริหารธุรกิจ ,การจัดการ ,นิติศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลภูมิภาค เขต 12 จ.สงขลา

นิติกร

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนกลาง

นายช่างเทคนิค

 • จำนวน : 11 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโยธา ,การก่อสร้าง ,สำรวจ ,ไฟฟ้า ,ไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กทรอนิกส์ ,เครื่องกล ,เทคนิคการผลิต ,เทคนิคโลหะ ,เขียนแบบเครื่องกล ,ช่างกลการเกษตร ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
  • ส่วนกลาง
  • ภูมิภาค
   • เขต 1 จ.ลำปาง
   • เขต 2 จ.สุพรรณบุรี
   • เขต 3 จ.สระบุรี
   • เขต 7 จ.กำแพงเพชร
   • เขต 8 จ.ราชบุรี
   • เขต 10 จ.อุดรธานี
   • เขต 11 จ.อุบลราชธานี
   • เขต 12 จ.สงขลา

ช่างเจาะบ่อบาดาล

 • จำนวน : 15 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลภูมิภาค
  • เขต 2 จ.สุพรรณบุรี
  • เขต 3 จ.สระบุรี
  • เขต 6 จ.ตรัง
  • เขต 7 จ.กำแพงเพชร
  • เขต 8 จ.ราชบุรี
  • เขต 9 จ.ระยอง
  • เขต 10 จ.อุดรธานี
  • เขต 11 จ.อุบลราชธานี
  • เขต 12 จ.สงขลา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน

 • 18,000 บาท
  • วิศวกร
  • นักประชาสัมพันธ์
  • นักวิชาการทรัพยากรบาดาล
  • นิติกร
 • 13,800 บาท
  • นายช่างเทคนิค
 • 11,280 บาท
  • ช่างเจาะบ่อบาดาล

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์