สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา


สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์