กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • สถาปนิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน :
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี : 20,500 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาสำรวจ หรือวิชาการก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์