กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 18 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล ,เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ,ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง ,เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ,เทคนิควิศวกรรมการผลิต/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/การจัดการงานก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ
 • ปฏิบัติงานที่ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับ : พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. สาขาพาณิชยการ ,บัญชี ,การตลาด ,เลขานุการ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การจัดการทั่วไป / สำนักงาน ,บริหารธุรกิจ ,การเงินและธนาคาร
 • ปฏิบัติงานที่
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
  • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ตำแหน่งที่เปิดรับ : พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช. /ปวท. /ปวส. สาขาพาณิชยการ ,บัญชี ,การตลาด ,เลขานุการ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การจัดการทั่วไป / สำนักงาน ,บริหารธุรกิจ ,การเงินและธนาคาร
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วย
  • ตนเองที่ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ในวันเวลาราชการ
  • ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์