กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ 2 อัตรา


กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 25 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์