มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเกาหลีศึกษา 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเกาหลีศึกษา จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2563

อาจารย์ สาขาเกาหลีศึกษา

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาเกาหลี ,เกาหลีศึกษา
  • มีวิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
  • มีผลคะแนนทดสอบภาษาต่างประเทศ เช่น IELTS ,TOELF ,TU-GET ,CU-TEP
 • ปฏิบัติงานที่
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสารสมัครผ่านทางอีเมล์ : sukanyatu49@hotmail.com

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์