ม.นครศรีธรรมราช รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์