โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ ( ชาย / หญิง )
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )
  • คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีด
 • พนักงานสูทกรรม ( หญิง )
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )
  • คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด ถ่ายภาพ และตัดผม
 • พนักงานโรงพิมพ์ ( ชาย )
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น( ม.3 )
  • คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด ถ่ายภาพ และตัดผม
 • พนักงานพัสดุ ( ชาย / หญิง )
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ทั่วไป
 • สอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบภาคปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบร่างกาย

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์