สำนักงานสาธารณสุขระยอง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 10 สถานพยาบาล 10 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 10 สถานพยาบาล 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 10 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.ปากน้ำประแส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวังจันทร์ สสจ.ระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบ้านค่าย สสจ.ระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปลวกแดง สสจ.ระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.ระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบ้านฉาง สสจ.ระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.เพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.บ้านพยูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.บ้านยายร้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์