กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – นวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สมุทรปราการ
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 สงขลา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กองวิศวกรรมบริการ กรุงเทพฯ
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล
 • นายช่างรังวัด
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กองวิศวกรรมบริการ กรุงเทพฯ
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสำรวจ โยธา การก่อสร้าง
 • นักธรณีวิทยา
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 3 อัตรา
   • สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ วิศวกรรม ทางเทคโนโลยีธรณี
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการอุตสาหกรรม
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบทักษะ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21-29 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์