สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 24 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเวชระเบียน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์