กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นราชการ 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นราชการ 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 14 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์ และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปวส.หรือสูงกว่า
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปวส.หรือสูงกว่า
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปวส.หรือสูงกว่า
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ
  • จำนวน : 11 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา และต้องสอบผ่าน ก.พ. ในระดับปวส.หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์