ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ,การพยาบาล ,วิทยาศาสตร์กายภาพ ,วิทยาศาสตร์การแพทย์ ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมผู้สูงอายุ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 จ.สระบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์