สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พิจิตร
   • กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สสอ.สามง่าม
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พิจิตร
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.พิจิตร
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.ในสาขาวิชาทาง โสตทัศนศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนสอบ
 • สัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15-21 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์