กรมการจัดหางาน รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา


กรมการจัดหางาน รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจหรือการจัดการ
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร เลขานุการ การตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์