สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 21 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเผยแพร่
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือวิทยุโทรทัศน์

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารมวลชน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์