สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา


สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานเดินหมาย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศาลปกครอง จังหวัด ระยอง ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์