การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​(PEA) รับสมัครเป็นลูกจ้าง 5 ตำแหน่ง 53 อัตรา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ​ เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้าง 5 ตำแหน่ง จำนวน 53 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยบัญชี
  • จำนวน 11 อัตรา
  • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาบัญชี
 • ผู้ช่วยบัญชี PEA Shop
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวช. – ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา
 • ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
  • จำนวน 5 อัตรา
  • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี ,เลขานุการ ,พณิชยการ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ผู้ช่วยช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
  • จำนวน 20 อัตรา
  • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า ,ไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • มีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ผู้ช่วยช่าง
  • จำนวน 16 อัตรา
  • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า ,ไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อัตราเงินเดือน

 • 12,690 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ติดตามรายละเอียดได้ที่ เอกสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 12 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์