องค์การสะพานปลา รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย (ระดับ8) 1 อัตรา


องค์การสะพานปลา รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย (ระดับ8) 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ระดับ8
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสะพานปลา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 28 กันยายน – 12 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์