กองทัพอากาศ รับสมัครเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 151 อัตรา


กองทัพอากาศ รับสมัครเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 151 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายทหารสัญญาบัตร (นายทหารฝึกวิชาชีพ,นายทหารการฝึกและศึกษา)
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • นายทหารประทวน (เจ้าหน้าที่ฝึกวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่สูทกรรม, เจ้าหน้าที่บำรุงเลี้ยง, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร, เจ้าหน้าที่รักษาการณ์)
  • จำนวน : 50 อัตรา
   • กรุงเทพมหานคร : 6 อัตรา
   • นครปฐม : 4 อัตรา
   • นครราชสีมา : 4 อัตรา
   • ลพบุรี : 4 อัตรา
   • นครสวรรค์ : 4 อัตรา
   • ประจวบคีรีขันธ์ : 4 อัตรา
   • สุราษฎร์ธานี : 4 อัตรา
   • อุบลราชธานี : 4 อัตรา
   • อุดรธานี : 4 อัตรา
   • เชียงใหม่ : 4 อัตรา
   • พิษณุโลก : 4 อัตรา
   • สงขลา : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. หรือปวช. ในทุกสาขาวิชา
  • อัตราเงินเดือน : 8,610 – 11,400 บาท
 • พลอาสาสมัคร (เจ้าหน้าที่รักษาการณ์)
  • จำนวน : 99 อัตรา
   • นครปฐม : 9 อัตรา
   • นครราชสีมา : 9 อัตรา
   • ลพบุรี : 9 อัตรา
   • นครสวรรค์ : 9 อัตรา
   • ประจวบคีรีขันธ์ : 9 อัตรา
   • สุราษฎร์ธานี : 9 อัตรา
   • อุบลราชธานี : 9 อัตรา
   • อุดรธานี : 9 อัตรา
   • เชียงใหม่ : 9 อัตรา
   • พิษณุโลก : 9 อัตรา
   • สงขลา : 9 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
  • อัตราเงินเดือน : 8,590 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบร่างกาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล หรือกองบัญชาการ กองบิน ที่ตั้งตามจังหวัดที่ประกาศรับสมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์