กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา


กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ) 7 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 7 อัตรา
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์/บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Software /สารสนเทศศาสตร์
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีโทรคมนาคม/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายช่างไฟฟ้า
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • วุฒิ – ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้ากำลัง/เทคโนโลยีโทรคมนาคม/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • วุฒิ – ปวส. สาขาโยธา/สำรวจ/การก่อสร้าง
 • นายช่างเขียนแบบ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ปวส. สาขาโยธา/การก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • นายช่างสำรวจ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • วุฒิ – ปวช./ปวส. สาขาโยธา/สำรวจ/การก่อสร้าง
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • วุฒิ – ป.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์

เงินเดือน

 • วุฒิ ป.ตรี : 15,000 บาท
 • วุฒิ ปวส : 11,500 บาท
 • วุฒิ ป.6 – ปวช : 9,400 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์