กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ผู้พิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ผู้พิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 13 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ ( ผู้พิการ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ
 • มนุษยสัมพันธ์
 • สอบวัดความคิด
 • ทัศนคติและแรงจูงใจ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์