สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 28 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
   • หรือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ตามที่กำหนด
   • หรือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปัจจุบันปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม ตามที่กำหนด
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานกพ. หรือ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์