กรมสุขภาพจิต รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา


กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการศึกษาพิเศษ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ เวชศาสตร์ การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสุขภาพจิตอาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์