วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 1 อัตรา


วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)
  • กลุ่ม : วิชาล่ามภาษามือ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในกลุ่มวิชาล่ามภาษามือ สาขาวิชาล่ามภาษามือ หูหนวกศึกษา การศึกษาพิเศษ พละศึกษาเพื่อคนพิการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์