กรมปศุสัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
  • คุณสมบัติเฉพาะ : ได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์