กรมการทางพิเศษ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากรระดับ4 2 อัตรา


กรมการทางพิเศษ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากรระดับ4 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิทยากร ระดับ 4
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 18,900 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถ

ช่องทางรับข่าวสาร

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถ
  • การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จัดการฐานข้อมูล
  • พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์