กรมการปกครอง รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองวิชาการและแผนงาน 7 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองวิชาการและแผนงาน 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท ต่อเดือน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์