สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลากรจ้างเหมา 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลากรจ้างเหมา 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานการและสวัสดิการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือบัญชี
 • เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 9,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออิเล็กทรอนิกส์
 • เจ้าหน้าที่บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 9,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส.
 • พนักงานเรียงพิมพ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 9,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 20 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์