สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ รับมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ สังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ สังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานเวชสถิติ

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาเวชระเบียน
  • เงินเดือน : 13,800 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์