การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน หน้าที่พนักงานธุรการ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 5 จำนวน 1 อัตรา


การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทำหน้าที่พนักงานธุรการ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 5 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ
  • ปฏิบัติงานที่ : กองจัดการเดินรถเขต 5
  • ค่าจ้าง : วันละ 336 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
   • อายุ 18 ถึง 45 ปีบริบูรณ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองจัดการเดินรถเขต 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้งที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 5 ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16-24 กันยายน 2563

เว็บไซต์