สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯอยุธยา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์