กรมสรรพสามิต รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี


กรมสรรพสามิต รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

กำหนดการรับสมัคร

  • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานการเงินและบัญชี
    • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวส. หรือปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพสามิตนครนายก ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์