ม.ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,บุคลากรปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาการเงิน/การบัญชี/บริหารธุรกิจ
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาสื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบริหาร/กฎหมาย/เศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์/สถิติ/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/จิตวิทยา/ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์/รัฐศาสตร์/วารสารศาสตร์
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • บุคลากรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  • สังกัด ม.ราชภัฏจันทรเกษม : จำนวน 2 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
  • สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา : จำนวน 1 อัตรา
   • วุฒิ ป.ตรี สาขาประวัติศาสตร์/โบราณคดี/สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  • สังกัด ศูนย์การศึกษาม.ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
   • 1 อัตรา : วุฒิ ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์/พืชสวน/พืชไร่/เทคโนโลยีชีวภาพ
   • 1 อัตรา : วุฒิ ป.ตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน : 19,500 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 27 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์