มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 19 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน
   • ช่วงทดลองปฏิบัติงาน : 16,500 บาท
   • พ้นทดลองปฏิบัติงาน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์