ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายทหารประทวน 240 อัตรา


ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายทหารประทวน 240 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายทหารประทวน
  • จำนวน : 240 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
  • สังกัด : หน่วยในส่วนกำลังรบ และ หน่วยในส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป.

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • สอบวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์