กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ชลประทาน หรือโครงสร้าง
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ เลขานุการ หรือการเงินและการธนาคาร
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 12,410 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 จังหวัด นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์