โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิต 35 อัตรา


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิต 35 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 35 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
  • ความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์