สำนักงานสาธารณสุขลพบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7-13 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์