สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • จำนวน -1 อัตรา
  • เงินเดือน -15,000 บาท
  • วุฒิ -ป.ตรี ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 21 – 25 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์