การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่าง สังกัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 อัตรา


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่าง สังกัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาสำรวจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบปฏิบัติ

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์