สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 19,500 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 18,000 บาท
  • วุฒิ – ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์,จิตวิทยา,พยาบาลศาสตร์,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ,แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,เทคนิคการแพทย์,วิทยาศาสตร์ประยุกต์,วิทยาศาสตร์การแพทย์,เภสัชศาสตร์,เกษตรศาสตร์,คหกรรมศาสตร์,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์,การแพทย์แผนไทย,เทคโนโลยีชีวภาพ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ,คณิตศาสตร์และสถิติ,ศึกษาศาสตร์พลศึกษา/สุขศึกษา,วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล,เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข,เวชศาสตร์การกีฬา,วิทยาศาสตร์การกีฬา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด,แพทย์แผนจีน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์