กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา,บริการ สังกัดสำนักอำนวยความปลอดภัย 2 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา,บริการ สังกัดสำนักอำนวยความปลอดภัย 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักอำนวยความปลอดภัย
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • หรือ เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักอำนวยความปลอดภัย
  • วุฒิการศึกษา : ม.ศ.3/ม.3/ม.6/วิชาชีพ 1/ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ/ปวช./ปวท./ปวส.หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานสารบรรณ สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 14 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์