องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่งพนักงานการเงินระดับ 3-5


องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่งพนักงานการเงินระดับ 3-5

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานการเงินระดับ 3-5
  • ปฏิบัติงานที่ : กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการเงิน บัญชี
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • อัตราเงินเดือน
   • พนักงานการเงินระดับ 3 คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
   • พนักงานการเงินระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาโท 17,830 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์