สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารโครงการ


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสคม. ตำแหน่งนักบริหารโครงการ สังกัดสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)

นักบริหารโครงการ

  • วุฒิ- ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านทาง

  • ไปรษณีย์ ไปที่ี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • อีเมล : sutapat@hsri.or.th

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 15 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์