สำนักงานสาธารณสุขเลย รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 5 สถานพยาบาล 6 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 5 สถานพยาบาล 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 6 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนาด้วง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปากชม 1 อัตรา
   • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 2 อัตรา
   • กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี จังหวัดเลย 1 อัตรา
   • กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพวยเด้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์